Αναλαμβάνουμε  νομιμοποιήσεις , τακτοποιήσεις  αυθαιρέτων .