Αναλαμβάνουμε  νομιμοποιήσεις , τακτοποιήσεις  αυθαιρέτων , συμφωνα με τον Ν4495/2017 .