Η εταιρεία μας αναλαμβάνει αντιπαροχές οικοπέδων .

Η αντιπαροχή είναι μια συμφωνία, ανάμεσα στον οικοπεδούχο και την κατασκευαστική εταιρία. Ο οικοπεδούχος αναθέτει το οικόπεδο του στην κατασκευαστική εταιρία η οποία αναλαμβάνει εργολαβικά και με δικά της έξοδα, ευθύνη, επιμέλεια, μελέτη, επίβλεψη και κινδύνους, την ανέγερση οικοδομής, υπό όρους και συμφωνίες μεταξύ του οικοπεδούχου και της κατασκευαστικής εταιρίας υπογράφοντας μια συγγραφή υποχρεώσεων όπου η κατασκευαστική εταιρία δεσμεύεται για τον χρόνο παράδοσης , τα υλικά οικοδομήσεως και το ποσοστό που θα αναλογεί στον οικοπεδούχο . Δηλαδή , η κατασκευαστική εταιρία δίνει ένα ποσοστό της ανερχομένης οικοδομής του οικοπέδου στον ιδιοκτήτη ( κάποια διαμερίσματα ) ενώ το υπόλοιπο τμήμα της οικοδομής είναι αντάλλαγμα του κατασκευαστή προς εκμετάλλευση .