Αναλαμβάνουμε την έκδοση βεβαιώσης νομιμότητας του ακινήτου η οποία κρίνεται απαραίτητη σε οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη αφορά το ακίνητο.

Δικαιολογητικά

  • Στέλεχος της Οικοδομικής Αδείας
  • Τοπογραφικό 
  • Σχέδια πολεοδομίας της Οικοδομικής Αδείας που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο
  • Τίτλους ιδιοκτησίας
  • Νομιμοποιητικά στοιχεία ( παλαιότερες τυχον νομιμοποιήσεις )
  • Δήλωση του ιδιοκτήτη ότι το μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή αυτοτελή ιδιοκτησία (οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία) δεν υφίσταται αυθαίρετη κατασκευή και δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση και αυτό υφίσταται νόμιμα.

 

Στην συνέχεια κατόπιν αυτοψίας μας στον χώρο εκδίδουμε άμεσα την βεβαίωση.

                 Το Γραφείο μας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σταύρος Σαντοριναίος

  693 6427748 

Αντώνης Σαντοριναίος

  693 2737657 

Γραφείο (Κατόπιν ραντεβού)

  210 6427748 

Παλαιών Λατομείων 6, Μελίσσια 151 27

  info@santorinaios-kataskevastiki.gr

  info@santorinaios-kataskevastiki.gr

social media :  

© Santorinaios | Κατασκευή Iστοσελίδων Κατασκευή Iστοσελίδων HellasSITES HellasSITES